Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Ung psykisk hälsa

Undersökningar visar att ungdomar uppger fler psykiska besvär samtidigt som de konsumerar mer sjukvård och använder mer av antidepressiva läkemedel. Men hur ska vi förstå den verklighet som ligger bakom larmen?
#1
Nummer 1 - 2019
Tema:
Psykisk hälsa
Nummer 1 - 2019
Tema:
Psykisk hälsa

Ung psykisk hälsa

Undersökningar visar att ungdomar uppger fler psykiska besvär samtidigt som de konsumerar mer sjukvård och använder mer av antidepressiva läkemedel. Men hur ska vi förstå den verklighet som ligger bakom larmen?
Forskning

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt uppmärksammade rapporter om ökande psykisk ohälsa bland unga representerar inte alltid psykisk ohälsa utan övergående besvär kopplade till ungdomars vardagliga utmaningar. Detta kan leda till att ungas mående medikaliseras och att insatser som ska främja psykisk hälsa riskerar att hamna snett.

Nr 1 2019
NÄSTA NUMMER

Extern samverkan, kommer den 10 maj

När skolans personal och företrädare för socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård med Bup och habilitering samverkar riskerar inget barn att falla mellan stolarna. 

Nr 2 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant