Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

#2
Nummer 2 - 2020
Tema:
Elevhälsans medarbetare
Nummer 2 - 2020
Tema:
Elevhälsans medarbetare
Forskning

Samverkan ger hållbar elevhälsa

I uppbyggnadsfasen bör samma rektor vara den som leder utvecklingen av elevhälsoarbetet på hela skolan. Det är den främsta slutsatsen av en ny forskningsstudie. Den sätter strålkastarljuset på de förutsättningar som krävs för en samlad elevhälsa.

Nr 2 2020

”Vänta inte på det perfekta arbetssättet”

Rektor Johan Hallberg har satt Malmaskolan i Kolsva på den svenska skolkartan genom sitt uthålliga och kreativa fokus på elevhälsofrågor. Själv lyfter han fram ett delat ledarskap, prestigelöshet i teamet och rektorns förmåga att stödja och driva på som förklaringar till framgångarna.

Nr 2 2020

Från risk- till friskperspektiv

Av alla yrkesprofessioner i elevhälsan är skolläkarrollen förmodligen den minst kända. Att bli synlig för alla är en utmaning som kan börja med påminnelsen om att skolläkaren bidrar till en hälsosam lärmiljö för alla elever!

Nr 2 2020

Trygga rutiner ger rum för spontanbesök

Med ansvar för 600 högstadieelever på Elinebergsskolan i Helsingborg har skolsköterskan Viktoria Orrebo fullt upp.
– Men jag har alltid någon att vända mig till eftersom arbetslaget jobbar som ett team för att stötta och vägleda eleverna.

Nr 2 2020

Fördelar och utmaningar

Carina Strömqvist är skolsköterskechef på den centrala elevhälsan i Helsingborg men också ledamot i Skolsköterskeföreningens styrelse med särskilt ansvar för föreningens tidskrift Skolhälsan.

Nr 2 2020

Diffusa förväntningar gör uppdraget otydligt

Stora elevantal på många skolor samt bristande arbets- och rollbeskrivningar försvårar skolpsykologens arbete. Det visar en enkät som också pekar på psykologernas önskan om att få arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande utifrån enskilda skolors behov.

Nr 2 2020

”Jag vet aldrig riktigt hur en dag kommer att se ut”

Jenny Sjöstedts arbete som skolkurator på heltid på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm är mångfasetterat och givande. Men också känslomässigt krävande. Den största delen av sin arbetstid avsätter hon för elevsamtal.

Nr 2 2020

”Skolan ska passa alla elever”

– Specialpedagogik handlar om att fråga sig vad som behövs för att även eleverna med störst svårigheter ska kunna vara kvar i gruppen och sedan att utforma sin undervisning efter det.
Det menar Helena Wallberg som anser att specialpedagogens viktigaste uppgift består i att stötta lärarna i att utforma lärmiljö och undervisning.

Nr 2 2020
NÄSTA NUMMER

Främja hälsa

Att arbeta hälsofrämjande tillhör elevhälsans uppdrag. Men vad ska man satsa på och hur vet man att insatsen fick avsedd verkan? I nästa nummer ser vi närmare på insatster som bland annat ger bättre sömn och främjar sexuell hälsa.

Nr 3 2020 kommer den 24 september

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant