Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Nyfiken skola

När jag kommer in i en skolbyggnad kan jag nästan känna hur ledarskapet fungerar. Är det en skola där ledningens engagemang och nyfikenhet på eleverna och deras lärande smittar av sig på alla?

Nils Lundin

Nils Lundin

Skolläkare

#4
Nummer 4 - 2019
Tema:
Sociat klimat
Nummer 4 - 2019
Tema:
Sociat klimat

Nyfiken skola

När jag kommer in i en skolbyggnad kan jag nästan känna hur ledarskapet fungerar. Är det en skola där ledningens engagemang och nyfikenhet på eleverna och deras lärande smittar av sig på alla?

Nils Lundin

Nils Lundin

Skolläkare

Forskning

Tid för trygghet

En växande andel elever känner sig otrygga i skolan. De får svårare att ta in ny kunskap och riskerar i förlängningen skolfrånvaro. Goda relationer mellan elever och lärare och en samsyn kring förhållningssätt och regler skapar tryggare skolmiljöer, visar forskning.​

Nr 4 2019

Trygg i skolans mellanrum

Gustav Sundh, eller ”Skolgårdsläraren” som han kallar sig, är förstelärare och fritidspedagog i kommunala Glömstaskolan i Huddinge. Han är också flerfaldigt prisbelönt. 2016 utsågs han till Årets lärare av Stockholms stad och 2017 till Årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet.

Nr 4 2019
Intervju

Våga vägra våld

Tre unga MVP-mentorer i Botkyrka är överens. De har fått möjlighet att utmana barns och ungas inställning till våld och kränkande beteende och de vet att det gör skillnad!

Reportage

Paxat för arbetsglädje

En skir munspelston hörs och 24 barn tystnar, visar V-tecknet med varsin hand i luften och tittar glatt på läraren Maria Trulsson. Sedan januari i år arbetar hon och hennes elever på Hammarkullsskolan i Angered enligt Pax-modellen och skillnaden i arbetsro upplevs som oerhört stor. Av både elever och lärare.

NÄSTA NUMMER

Mat och måltid

Skolmåltiden är central i arbetet med att främja hälsa ut-ifrån näringsriktiga och goda måltider i trivsamma miljöer. I det ingår också att samarbeta med elever och föräldrar kring sunda matvanor för en hållbar livsstil. Nästa nummer kommer den 20 februari.

Nr 4 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant