Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Strukturer för samverkan

Med hjälp av psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser ska elevhälsan verka förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
#2
Nummer 2 - 2019
Tema:
Extern samverkan
Nummer 2 - 2019
Tema:
Extern samverkan

Strukturer för samverkan

Med hjälp av psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser ska elevhälsan verka förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Modell

Med skolan som bas i samverkan

I Bjuv sker samverkan med socialtjänst och psykiatri med skolan som bas. På så sätt kan man tidigt fånga upp och samordna stödinsatser för enskilda elever med utgångspunkt i den kunskap om risk- och friskfaktorer som redan finns på skolan där elevhälsan har en viktig roll.

Nr 2 2019
Modell

Skottlandsmodellen för tidig samverkan

Flera svenska kommuner och skolor har upptäckt Skottlandsmodellen som bygger på ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Modellen syftar till att tidigt kunna erbjuda stöd till elever som behöver det.

Porträtt

”Jag tänker utanför ramarna och provar mig fram!”

Från Östbergaskolan flydde såväl lärare som elever. Men så tillträdde en ny rektor. Efter fem års arbete ökar antalet elever och ekonomin är under kontroll. Bassem Jerbi lovordar medarbetarna som arbetar hårt och dedikerat, men konstaterar oblygt att inget händer utan en orädd ledning.

Nr 2 2019
Modell

Samlad barn-, elev- och familjehälsa

– I vårt uppdrag har alltid ingått att arbeta förebyggande och politikerna har förstått hur viktig verksamheten är.

Det säger Jessica Roström, avdelningschef för Familjehälsan i Region Kronoberg där ett särskilt team fått extra resurser för att utöka stödet till skolorna i regionens åtta kommuner.

NÄSTA NUMMER

Relationskompetens, kommer den 20 september

All forskning visar att elever mår bra och presterar bättre om de är trygga i tillitsfulla relationer till skolans vuxna. Men vad är relationskompetens och hur kan den utvecklas? 

Nr 3 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant