Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Granska elevernas arbetsmiljö

Elever omfattas av samma arbetsmiljölagstiftning som vuxna på skolan. Men i den nationella tillsyn av landets grund- och gymnasieskolor som Arbetsmiljöverket utförde 2013 - 2016 påvisades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio skolor.
#3
Nummer 3 - 2018
Tema:
Fysisk arbetsmiljö
Nummer 3 - 2018
Tema:
Fysisk arbetsmiljö

Granska elevernas arbetsmiljö

Elever omfattas av samma arbetsmiljölagstiftning som vuxna på skolan. Men i den nationella tillsyn av landets grund- och gymnasieskolor som Arbetsmiljöverket utförde 2013 - 2016 påvisades brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio skolor.

Maxa arbetsmiljön

Med relativt små insatser kan elevhälsan främja elevernas kunskapsutveckling och hälsa på grupp- och individnivå. Med kunskap om hur ljud, ljus och luft påverkar oss kan vi få till ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö som gynnar såväl elever som personal i skolan.

Nr 3 2018
Porträttet

”Eleverna ska äga rummet”

Arkitekten Peter Lippmans idéer om hur en bra lärmiljö ska utformas slår roti allt fler svenska skolor. Numera är han i Sverige minst två gånger om året. I den nya Skapaskolan som invigs i höst har hans version av evidensbaserad design fått prägla hela byggnaden.

NÄSTA NUMMER

Etik och juridik kommer den 20 november

Temat beskriver lagar och regelverk som elevhälsans professioner har att förhålla sig till i mötet med varandra och elever men också i förhållande till vårdnadshavare och externa aktörer.  

Nr 4 2018

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant