Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Lärande relation

I detta nummer får du ta del av insatser som gör skillnad för det sociala klimatet på hela skolan. Om enkla saker som gör att varje elev känner sig sedd, hörd och bekräftad.
#3
Nummer 3 - 2019
Tema:
Relationskompetens
Nummer 3 - 2019
Tema:
Relationskompetens

Lärande relation

I detta nummer får du ta del av insatser som gör skillnad för det sociala klimatet på hela skolan. Om enkla saker som gör att varje elev känner sig sedd, hörd och bekräftad.
Forskning

Främja känslan av stolthet i relationen

Relationskompetens är avgörande för alla yrkesgrupper som arbetar med människor. Det säger professor Jonas Aspelin som forskat länge om begreppet. Just nu gör han och hans kolleger vid Högskolan Kristianstad en stor studie av vad blivande specialpedagoger och speciallärare behöver för att stärka sin förmåga att skapa relationer.

Nr 3 2019
Reportage

"Sluta aldrig säga hej!"

– Om vi inte får till en relation med våra elever kommer ingen undervisning i världen att fungera. Det säger Moa Åsen som i sin roll som ”ung vuxen” på Fryshusets grundskola dagligen möter elever som kämpar med att hitta sitt sammanhang och klara skolan.

Porträtt

”Tanken om likvärdighet kan alla förstå”

Skådespelare och regissör, skolpsykolog och enhetschef för elevhälsan i Göteborg. Göran Parkruds yrkeskarriär kan tyckas spretig. Själv ser han snarare att de olika jobbvalen kommer ur samma brinnande intresse för pedagogik, mänskliga beteenden och relationsskapande. Och varför göra en sak i taget när man kan ägna sig åt allt nästan samtidigt?

Nr 3 2019
NÄSTA NUMMER

Socialt klimat

Hur skapar vi ett tillitsfullt klimat i skolans många sociala sammanhang? Såväl i som utanför klassrummet? Nästa nummer kommer 4 december.

Nr 4 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant