Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Ung psykisk hälsa

Undersökningar visar att ungdomar uppger fler psykiska besvär samtidigt som de konsumerar mer sjukvård och använder mer av antidepressiva läkemedel. Men hur ska vi förstå den verklighet som ligger bakom larmen?
#1
Nummer 1 - 2019
Tema:
Psykisk hälsa
Nummer 1 - 2019
Tema:
Psykisk hälsa

Ung psykisk hälsa

Undersökningar visar att ungdomar uppger fler psykiska besvär samtidigt som de konsumerar mer sjukvård och använder mer av antidepressiva läkemedel. Men hur ska vi förstå den verklighet som ligger bakom larmen?
Forskning

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt uppmärksammade rapporter om ökande psykisk ohälsa bland unga representerar inte alltid psykisk ohälsa utan övergående besvär kopplade till ungdomars vardagliga utmaningar. Detta kan leda till att ungas mående medikaliseras och att insatser som ska främja psykisk hälsa riskerar att hamna snett.

Nr 1 2019
NÄSTA NUMMER

Relationskompetens, kommer den 20 september

All forskning visar att elever mår bra och presterar bättre om de är trygga i tillitsfulla relationer till skolans vuxna. Men vad är relationskompetens och hur kan den utvecklas? 

Nr 3 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant