Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Juridik och pragmatik

I skolans värld står vi varje dag inför möten där juridik styr vårt handlande. Många gånger utan att vi reflekterar över det. Men utifrån de ramlagar vi har att förhålla oss till tvingas vi ibland till svåra överväganden.
#4
Nummer 4 - 2018
Tema:
Etik och juridik
Nummer 4 - 2018
Tema:
Etik och juridik

Juridik och pragmatik

I skolans värld står vi varje dag inför möten där juridik styr vårt handlande. Många gånger utan att vi reflekterar över det. Men utifrån de ramlagar vi har att förhålla oss till tvingas vi ibland till svåra överväganden.

Sekretess och tystnadsplikt

I dag är de allra flesta inom skolan medvetna om vikten av att följa lagstiftningen gällande den sekretess och tystnadsplikt som ska värna och skydda integriteten för våra elever. Men det gör också att vi inte sällan ställs inför svåra etiska och juridiska överväganden.

Nr 4 2018

God och säker vård

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över elevhälsans hälso- och sjukvård och dess personal. Många frågor som dyker upp rör etik och juridik.
De vanligaste problemen rör journalföring, dokumentation, behörighetsbestämmelser, samverkan med andra intressenter och läkemedelshantering, där vaccinationer är en del.

Nr 4 2018

”Fördjupning ger engagemang”

Livets väsentligheter ryms i juridiken. Den handlar egentligen om kött och blod, och om de gränser och möjligheter som vi människor agerar inom.
Därför jobbar integritetsexperten och läraren Staffan Olsson fortfarande, åtta år efter att ha blivit pensionsfähig. Det är inte juridiken i sig som drar, det är livet.

Nr 4 2018
NÄSTA NUMMER

Psykisk hälsa kommer den 14 februari

Temat beskriver vad som ligger bakom siffrorna om psykisk ohälsa och vad elever kan behöva för att må bra. 

Nr 1 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant