Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Skolans stress

När vi kan balansera våra liv så att tillvaron känns meningsfull, begriplig och hanterlig utifrån begreppet KASAM (känsla av sammanhang) blir det också möjligt att hantera känslor av stress. Inte minst inom skolan där stress kan se ut och upplevas väldigt olika beroende på vem du är, din ålder och din livssituation.
#1
Nummer 1 - 2016
Tema:
Stress
Nummer 1 - 2016
Tema:
Stress

Skolans stress

När vi kan balansera våra liv så att tillvaron känns meningsfull, begriplig och hanterlig utifrån begreppet KASAM (känsla av sammanhang) blir det också möjligt att hantera känslor av stress. Inte minst inom skolan där stress kan se ut och upplevas väldigt olika beroende på vem du är, din ålder och din livssituation.
Porträtt

”Utmaningar är roliga”

Agnetha Fredin har målet i sikte; en nationell handlingsplan för en likvärdig elevhälsa. Vägen dit är inte spikrak men som ordförande i Riksföreningen för  skolsköterskorna och verksamhetschef för elevhälsans medicinska del i Kristianstad kan hon påverka på flera plan. Kopplar av gör hon i löpspåret eller i badkaret.

Nr 1 2016

Hantera stress och förekom problem

Elever och lärare som av olika anledningar är stressade löper större risk att hamna i konflikter. Med mer kunskap om lågaffektiv pedagogik kan vi möta varandra i en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar som minskar vår egen och elevernas stress.

NÄSTA NUMMER

Läsutveckling

Hur lär sig barn att läsa och vilken metod kan fungera framgångsrikt oavsett ålder och förutsättningar? Nästa nummer handlar om hur man hittar elever som behöver stöd för att utveckla läsningen, vilka verktyg som fungerar bäst för barn med språkstörning och om Sveriges läsambassadör.

Nr 4 2020 kommer den 10 december

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant