Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

#2
Nummer 2 - 2017
Tema:
Nyanlända
Nummer 2 - 2017
Tema:
Nyanlända

Tidiga hälsoinsatser

Om hälsobesök erbjuds redan i samband med inskrivning av nyanlända barn i skolan fångas en grupp barn in som kanske aldrig har haft kontakt med hälso- eller sjukvård. I Malmö är mottagandet organiserat så att nyanlända elevers behov av särskilda insatser i form av sjuk- och tandvård eller barn- och ungdomspsykiatrisk expertis genast uppmärksammas.

Nr 2 2017

Välkommen till Välkomsten

– Vi ringar in behovet hos varje nyanländ elev och kan förbereda våra kolleger på mottagande skolor.

Det säger Pernilla Bredberg, chef för lärare och studiehandledare på Välkomsten i Vänersborg som på kort tid tagit emot närmare 275 nyanlända elever. Verksamheten har en egen elevhälsa som handleder sina lärare och fungerar konsultativt för skolor som tar emot eleverna efter introduktionstiden på Välkomsten. ​

”Min dröm är att bli advokat”

Ett år efter att ha kommit från Iran till förberedelseklass i Västra Stenhagenskolan i Uppsala skrev Arian Rezai den här texten för Grundskoletidningens temanummer om nyanlända elever. Det var i början av 2015. I dag går Arian på Kunskapsgymnasiet och är på god väg mot sitt mål att bli advokat.

NÄSTA NUMMER

Läsutveckling

Hur lär sig barn att läsa och vilken metod kan fungera framgångsrikt oavsett ålder och förutsättningar? Nästa nummer handlar om hur man hittar elever som behöver stöd för att utveckla läsningen, vilka verktyg som fungerar bäst för barn med språkstörning och om Sveriges läsambassadör.

Nr 4 2020 kommer den 10 december

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant