Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsans oanade möjligheter

Den nya skollagen ger god grund för den lokala elevhälsan att verka som en samlad resurs till stöd för elevers lärande och hälsoutveckling. Men elevhälsans förutsättningar ser långt ifrån likadana ut och skillnaderna finns inte enbart mellan olika kommuner.

Nils Lundin

Nils Lundin

Skolläkare

#3
Nummer 3 - 2017
Tema:
Elevhälsans förutsättningar
Nummer 3 - 2017
Tema:
Elevhälsans förutsättningar

Elevhälsans oanade möjligheter

Den nya skollagen ger god grund för den lokala elevhälsan att verka som en samlad resurs till stöd för elevers lärande och hälsoutveckling. Men elevhälsans förutsättningar ser långt ifrån likadana ut och skillnaderna finns inte enbart mellan olika kommuner.

Nils Lundin

Nils Lundin

Skolläkare

Påverka för förändring

Genom att systematiskt analysera behovet av insatser på individ- och grupp- nivå kan elevhälsan bidra till genomgripande förändringar av elevhälsoarbetets ledning och organisation. På så sätt kan elevhälsans insatser bli mer effektiva och gagna fler i ett elevhälsoarbete som angår alla.

Nr 3 2017

Hälsofrämjande studiero

I det hälsofrämjande arbetet med att skapa en lugn och strukturerad lärmiljö kan specialpedagogen bistå med kunskap och kompetens. Till de förebyggande insatserna kan samtal med lärarna om utveckling av lärmiljön med utgångspunkt i lektionsobservationer och kollegialt lärande kring vad som främjar studiero höra.

NÄSTA NUMMER

Sex och relationer

För sent, för mycket negativt och lärare som inte har koll på läget. Eleverna är missnöjda med undervisningen i sex och samlevnad. Hur kan elevhälsan bidra till att den blir bättre och mer angelägen? Vi fokuserar på ämnesområdet som snart byter namn.

Nr 4 2021 kommer ut 1 december

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant