Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Läsande uppdrag

Att arbeta med läsförståelse och läsutveckling är vardag för skolans pedagoger och specialpedagoger och vi inom övrig elevhälsa funderar kanske inte så ofta på vad vi kan bidra med.
#4
Nummer 4 - 2020
Tema:
Läsutveckling
Nummer 4 - 2020
Tema:
Läsutveckling

Läsande uppdrag

Att arbeta med läsförståelse och läsutveckling är vardag för skolans pedagoger och specialpedagoger och vi inom övrig elevhälsa funderar kanske inte så ofta på vad vi kan bidra med.
Kunskap

Konsten att erövra de skrivna orden

Att lära sig läsa, förstå vad man läser och läsa med flyt kräver en hel del. Många elever har redan kommit långt innan de börjar skolan medan andra behöver stöd och tid för att utvecklas. Inte minst gäller det att hitta en balans mellan förmåga och utmaning som ger en lagom ansträngande utveckling.

Nr 4 2020
Reportage

Lerfigurer gör eleverna läsklara

Med hjälp av metoden Läsklar har Ströveltorps skola fått de yngsta eleverna att behärska bokstavsljuden. Målet är att ingen elev ska hinna misslyckas.

Nr 4 2020
Reportage

Tålamod med tid för läsning

Brageskolan i Sollentuna riktar sig till elever med generell språkstörning. Här arbetar lärare och logopeder nära varandra i det ibland mödosamma arbetet att lära eleverna läsa.
–  Det kan ta extra lång tid. Men när de lyckas har det hänt att tårarna kommer, säger Cecilia Engstrand, förstelärare i svenska och språkutveckling.

Nr 4 2020
NÄSTA NUMMER

Grundsärskola

Vilka elever går i grundsärskola och hur fungerar det? Alla barn har behov av trygga lärmiljöer och en strukturerad skolvardag. Men för särskoleelever består tillvaron också av särskilda utmaningar och sociala koder som de behöver stöd i att förståt och möta. 

Nr 1 2021 kommer ut 18 februari.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant